Vážení zákazníci, od 13.6.2017 sídlime v Komárne na novej adrese: Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno.


Stredisko Trenčín sa sťahuje tiež, v starých priestoroch je otvorené do 30.06.2017 do 14:00h.

V nových priestoroch otvoríme 04.07.2017, na adrese: Zlatovská 33 (areál VOD-EKO), 911 05 Trenčín-Zlatovce.

x
Spoločnosť má svoj vlastný certifikovaný systém riadenia kvality, ktorý vychádza zozákladných noriem, legislatívy a pravidiel platných v tejto oblasti.
Certifikáciu podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008 vykonala oprávnená organizácia TÜV CERT, platnosť získaného základného certifikátu je od roku 1997 dodnes.
 
Certifikát ISO 9001 rok 2016   Certifikát ISO 9001 rok 2016   Certifikát ISO 9001 rok 2016  
 
Premyslený systém riadenia spoločnosti, certifikovaný systém kvality, certifikácia dovážaných tovarov a osobná zodpovednosť zamestnancov spoločnosti HAGARD:HAL umožňuje prezentovať sa na vysokej úrovni európskych firiem a uchádzať sa úspešne o najnáročnejšie obchodné prípady.