História spoločnosti

 

Spoločnosť HAGARD:HAL vznikla 25. júna 1991 zápisom do Obchodného registra ako HAGARD:HAL spol. s r.o. so sídlom v Nitre. 

Ako jedna z prvých firiem sa zaoberala predajom elektroinštalačného materiálu a svietidiel. V mieste sídla spoločnosti bol otvorený prvý veľkosklad spoločnosti pre spotrebiteľskú verejnosť, projektantov, revíznych a bezpečnostných technikov, predajcov a montážnikov. 

V roku 1998 spoločnosť rozvinula aktivity zamerané do výrobných činností a vlastnila majetkové podiely v slovenskej kábelovni Elkond Trstená a výrobni svietidiel Elplast Slovakia Nové Zámky. 

Za uplynulé obdobie prešla spoločnosť mnohými vývojovými zmenami, až sa profilovala do dnešnej podoby. 

Od roku 1999 po rok 2016 je spoločnosť HAGARD:HAL súčasťou nadnárodnej spoločnosti REXEL Paríž. Od roku 2016 sa spoločnosť HAGARD:HAL začlenila do nadnárodnej spoločnosti Würth Group. 

Počas svojho pôsobenia na slovenskom a medzinárodnom trhu spoločnosť zaznamenala dynamický rozvoj. Veľkosťou, kvalitou a profesionalitou poskytovaných služieb dnes zaujíma popredné miesto medzi renomovanými firmami obdobného charakteru. 

Spoločnosť dosahuje priemerný ročný obrat 53 ml. EUR, zamestnáva 210 zamestnancov a zákazníkom je k dispozícii 17 predajných miest v Nitre, Bratislave, Trnave, Trenčíne, Žiline, Poprade, Prešove, Košiciach, Michalovciach, Humennom, Banskej Bystrici, Zvolene, Šali, Nových Zámkoch, Komárne, Štúrove a Piešťanoch. 

Za 25 rokov činnosti spoločnosť vybudovala silnú dodávateľsko-odberateľskú sieť, ktorá pokrýva nielen celú Slovenskú republiku, ale preniká aj do zahraničia. 

Spoločnosť ponúka viac ako 500 000 položiek, z toho viac ako 19 000 skladom prostredníctvom svojej zavedenej obchodnej siete.

 

K dátumu 28.4.2016 z dôvodu prevodu Podniku v súlade s § 476 Obchodného zákonníka mení HAGARD:HAL, spol. s r.o.  svoje identifikačné údaje:

IČO: 50 111 990

IČ DPH: SK2120201182

DIČ: 2120201182

Sídlo spoločnosti a bankové spojenie zostávajú bezo zmeny.

 

Prevodom podniku neboli dotknuté žiadne vlastnícke práva k veciam, ani iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia k prevádzkovaniu Podniku, ako ani žiadne záväzky súvisiace s Podnikom, a to vrátane všetkých obchodných aktivít týkajúcich sa Podniku.

Všetky práva a záväzky zo zmlúv uzavretých vo vzťahu k Podniku pred 28.4.2016 prešli automaticky ku dňu účinnosti prevodu Podniku, a to bez potreby uzavretia dodatkov k príslušným zmluvám.