Systém riadenia kvality

​Spoločnosť má svoj vlastný certifikovaný systém riadenia kvality, ktorý vychádza zo základných noriem, legislatívy a pravidiel platných v tejto oblasti. Certifikáciu podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008 vykonala oprávnená organizácia TÜV SÜD Slovakia s.r.o., platnosť získaného základného certifikátu je od roku 1997 dodnes.


Certifikát

Premyslený systém riadenia spoločnosti, certifikovaný systém kvality, certifikácia dovážaných tovarov a osobná zodpovednosť zamestnancov spoločnosti HAGARD:HAL umožňuje prezentovať sa na vysokej úrovni európskych firiem a uchádzať sa úspešne o najnáročnejšie obchodné prípady.