Farebné značenie káblov a vodičov

Pevné uloženie Pohyblivé uloženie  


Spínače a ich radenie 

Pri výbere spínačov treba vedieť akú funkciu spínania (vypínania) budú vykonávať. K tomu nám slúži ich parameter"Radenie". Je to číselná hodnota, ktorá udáva vlastnosti daného spínača.

Typy radenia:

Radenie: 1 - zapne, vypne dané svetidlo z jedného miesta (jednotlačítkový)

Radenie: 5 - zapne, vypne z jedného miesta 2 dané svietidlá, alebo sa použije ako spínač lustrový (dvojtlačítkový)

Radenie: 6 - zapne, vypne dané svietidlo z dvoch miest, použiva sa ako schodišťový (jednotlačítkový)

Radenie: 5B (Radenie: 6+6) - je to spínač s radením 2 x č.6 (dvojtlačítkový), možnosť zapojenia ako (6+1)

Radenie: 7 - zapne, vypne dané svietidlo z troch a viacerých miest (jednotlačítkový)

Radenie: 1/0 - tlačítko

Radenie: 1/0S - tlačítko so signalizačnou tlejivkou

Radenie: 1/0So - tlačitko s orientačnou tlejivkou


Stupeň krytia

Stupeň krytia (IPX) udáva odolnosť elektrospotrebiča proti vniknutiu cudzieho telesa, či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (z anglického ingress protection) definovaným medzinárodným štandardom IEC 60529. Kód tvoria 2 cifry: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá udáva stupeň krytia pred vniknutím vody. Najvyšším stupňom ochrany je tak IP68.

Stupne krytia pred:

stupeň: nebezpečným dotykom vniknutím cudzích predmetov
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaňou veľkých
IP 2x prstom malých
IP 3x nástrojom (> 2,5 mm) drobných
IP 4x nástrojom, drôtom (> 1 mm) veľmi drobných
IP 5x akoukoľvek pomôckou prachu čiastočne
IP 6x akoukoľvek pomôckou prachu úplne
 
 
stupeň: vniknutím vody (špecifikácie IPX)  
IP x0 bez ochrany
IP x1 Chránené proti padajúcej vode pri ekvivalente dažďa 3–5 mm padajúcej vody za minútu v priebehu 10 minút. Jednotka je umiestnená vo svojej pracovnej polohe.
IP x2 Chránené proti padajúcej vode, kde je prístroj v polohe 15 stupňov, a bol testovaný v 4 pozíciách naklonených o 15° v každej polohe od normálnej prevádzkovej polohy.
IP x3 Chránené proti striekajúcej vode. Voda strieka na prístroj v uhle 60° vertikálne, v množstve 10 litrov za minútu a pri tlaku  80 – 100 kN/m2  po dobu 5  minút.
IP x4 Chránené proti striekajúcej vode, kde voda strieka zo všetkých uhlov.
IP x5 Chránené proti vodnému prúdu. Voda mieri 6,3 mm tryskov vo všetkých uhloch pri prietoku 12,5 litra za minútu pri tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 metre.
IP x6 Chránené proti vlnobitiu. Voda mieri 12,5 mm tryskov vo všetkých uhloch pri prietoku 100 litrov za minútu pri tlaku 100 kN/m2 po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 metre.
IP x7 Chránené proti ponoreniu do vody na 30 minút do hĺbky 1 meter.
IP x8   Chránené proti potopeniu do vody. Zariadenie je schopné nepretržitého potopenia do vody za podmienok, ktoré určí výrobca zariadenia.


Dátová kabeláž - vysvetlenie skratiek

UTP (U/UTP): kábel bez tienenia
FTP (F/UTP):  kábel tienený fóliou
S-FTP (SF/UTP): kábel tienený opletením a fóliou
STP (U/FTP) kábel po pároch tienený fóliou
F-FTP (F/FTP): kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie fóliou
S-STP (S/FTP): kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie opletením
LSOH bezhalogénový kábel odolný voči šíreniu plameňa podľa STN-IEC 60332-1
LSFROH: bezhalogénový kábel odolný voči šíreniu plameňa podľa STN-IEC 60332-3C


Objímky svetelných zdrojov

Objimky_patice