Kontakty na centrálu a pobočky
Názov a sídlo spoločnosti

HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro,
vložka číslo: 40888/N


Korešpondenčná adresa

HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra

IČO:50111990
DIČ:2120201182
IČ DPH:SK 2120201182


Bankové spojenie


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava

číslo účtu pre vnútroštátny styk: 1158780005 / 1111
číslo účtu pre medzinárodný styk (IBAN): SK73 1111 0000 0011 5878 0005

SWIFT: UNCRSKBX

Internet: www.hagard.sk
E-mail: hagard@hagard.sk


Banská Bystrica

Kremnička č.51
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00
Sobota 7:00 - 13:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené

Bratislava

Ivánska cesta 34, Mokráň Záhon
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00
Sobota 7:00 - 14:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota zatvorené

Humenné

Tolstého 1
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 13:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené

Komárno

Bratislavská cesta 1804
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 7:00 - 12:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00-15:30
Sobota Zatvorené

Košice

Holubyho 12
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00
Sobota 7:00 - 13:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené

Michalovce

Močarianska 1
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 13:00
   
  Veľkoobchod

Pondelok - Piatok

7:00 - 16:00
Sobota Zatvorené

Nitra

Pražská 9
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00
Sobota 7:00 - 14:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota zatvorené
 

Príjem tovaru na sklad

Pondelok - Piatok 7:00 - 13:00

Nové Zámky

Dvorská cesta 23
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 7:00 - 13:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené

Piešťany

A. Hlinku 15/4430
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 7:00 - 12:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené

Poprad

Teplická 34
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 13:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené

Prešov

Budovateľská 50
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 13:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené

Šaľa

Štúrova 42
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 7:00 - 12:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené

Štúrovo

Továrenská 3
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 7:00 - 12:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené

Trenčín

Zlatovská 33
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 13:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota zatvorené

Trnava

Zavarská 10/E
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00
Sobota 7:00 - 13:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené

Zvolen

Tulská 9227/2
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 18:00
Sobota 7:00 - 13:00
   
  Veľkoobchod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené

Žilina

Kvačalova 11
  Malopredajňa
Pondelok - Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 13:00
   
  Veľkoobhcod
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené