Logo_OEZPrinášame novinky v rade modulárnych prístrojov Minia. Jednotlivé prístroje sú vždy technologickým posunom svojich predchodcov a budú v skratke predstavené.


Schodiskový spínač MQD-16-100-A230

- Digitálne prevedenie schodiskového odpínača umožňuje kombináciu viac funkcií v jednom prístroji. Základná funkcia je odčasovanie nastaveného času.

- Prakticky to znamená, že striedavé napätie v sieti je monitorované a pri stlačené tlačidla sa obvod zapne až pri prechode sínusovky nulou. Odpínanie funguje obdobne.


Spínacie hodiny MAE-D16-100-A230-MINI

- Minimálne spínaný čas 1 minúta

- Rezerva chodu 3 roky

- Nové prevedenie podporuje trend miniaturizácie = spolu s jednomodulovými spínacími hodinami

- MAE-A16-100-A230-MINI

- MAN-A16-100-A230-MINI  a pokryje potreby väčšiny aplikácií.Oblúkové ochrany AFDD

- Spoľahlivo rozpoznajú prúdy vytvorené poruchovým oblúkom a včas bezpečne dopojí obvod s poruchou, aby nedošlo k vzniku požiaru

- Doporučuje STN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 + Zmena A1: 2015 (Elektrické inštalácie nn časť 4- 42: Bezpečnosť – ochrana pred účinkami tepla/ Zaistenie bezpečnosti)


V Nemecku budú povinné od 18.12.2017, na Slovensku pravdepodobne jeseň 2018.

OEZ Minia - novinky 2017