Spoločnosť má svoj vlastný certifikovaný systém riadenia kvality, ktorý vychádza zozákladných noriem, legislatívy a pravidiel platných v tejto oblasti.
Certifikáciu podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008 vykonala oprávnená organizácia TÜV CERT, platnosť získaného základného certifikátu je od roku 1997 dodnes.
 
Certifikát ISO 9001 rok 2016   Certifikát ISO 9001 rok 2016   Certifikát ISO 9001 rok 2016  
 
Premyslený systém riadenia spoločnosti, certifikovaný systém kvality, certifikácia dovážaných tovarov a osobná zodpovednosť zamestnancov spoločnosti HAGARD:HAL umožňuje prezentovať sa na vysokej úrovni európskych firiem a uchádzať sa úspešne o najnáročnejšie obchodné prípady.