Bleskozvod aktívny


Namontovať si aktívny alebo pasívny bleskozvod? Nech sa rozhodnete akokoľvek, konáte zodpovedne už len preto, že si dôležitosť bleskozvodu veľmi dobre uvedomujete. Požiar vášho domu alebo firmy by spôsobil veľké škody na majetku, vašom i cudzom, no možno aj na životoch. Funkciou aktívnych bleskozvodov je privolávať blesky na základe vyslaného výboja zo zariadenia bleskozvodu. Blesk signál zachytí a časti aktívneho bleskozvodu ho napokon uzemnia. V našej ponuke aktuálne nájdete stožiar pre aktívny bleskozvod alebo počítadlo úderov blesku, ktoré vás presvedčí, že vlastniť bleskozvod je skutočne potrebné